Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Firma X otrzymała w 2011 r. pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi. Termin ważności pozwolenia trwa do lutego 2021 r. W 2016 r. firma X została przejęta przez firmę Y. Zgodnie z art. 134 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. z 2001 r. firma Y przejęła prawa i obowiązki wynikające z w.w. pozwolenia. Obecnie firma Y wystąpiła do starosty o wdanie zgodnie z art. 411 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. decyzji potwierdzającej przejęcie przez następcę prawnego (firma Y) praw i obowiązków wynikających z w.w. pozwolenia wodnoprawnego.

Czy w tej sytuacji wydanie decyzji należy do starosty czy do dyrektora zlewni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?