Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja z art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane wymaga najpierw uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków, jeżeli budynek ujęty jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?