Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Firma, po wejściu w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o., uzyskała decyzję starosty będącą pozwoleniem na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie i transport oraz przetwarzanie odpadów. W moim odczuciu decyzja ta obarczona jest licznymi wadami (m.in. jako odpady przewidziane do wytworzenia uwzględnione są np. tonery drukarskie, odpady z grupy 17 02 i 20 01). Pozwolenie powinno obejmować wyłącznie odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji, a nie wszystkie, jakie mogą powstać na terenie zakładu. Ponadto w decyzji nie ma ani jednego zdania na temat instalacji, w wyniku użytkowania której generowane są odpady. Ponadto moją wątpliwość budzi fakt uwzględnienia w pozwoleniu zezwolenia na transport odpadów.

Czy po wejściu w życie nowelizacji przepisów zezwolenie na transport odpadów nie powinno być wydane w formie odrębnej decyzji?

Dodatkowo jako odpady przewidziane do przetwarzania został wykazany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym również niebezpieczny, klasyfikowany pod kodem 16 02 13* oraz 20 01 35*.

Czy w tym przypadku decyzja nie powinna zostać wydana przez marszałka województwa?

Jednocześnie decyzja nie odnosi się do wymagań, jakim zobowiązany jest sprostać zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić przedsiębiorca?

Czy decyzja wydana przez starostę jest ważna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?