Czy wydana decyzja starosty o przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego piasku i żwiru powinna zostać przekazana do archiwum geologicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Smolczewska Maria
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wydana decyzja starosty o przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego piasku i żwiru powinna zostać przekazana do archiwum geologicznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX