Czy wydając pracownikowi kolejne świadectwo pracy pracodawca powinien dołączyć do niego nową informację o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik był zatrudniony w okresie od 15.01.2019 do 31.05.2019. Wraz ze świadectwem pracy otrzymał pisemną informację na podstawie art. 946 Kodeksu pracy o przechowywaniu jego dokumentacji pracowniczej do 31.12.2029 r. W dniu 10.08.2021 r. pracownik ponownie został zatrudniony przez pracodawcę na umowę na czas określony.

Czy w związku z tym, że pracodawca będzie kontynuować prowadzenie poprzedniej dokumentacji pracowniczej, pracownik powinien dostać jakąś informację pisemną odnoszącą się do przechowywania jego dokumentacji do 31.12.2029 r. przed zakończeniem zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX