Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2015 r.

PYTANIE

Starosta prowadzi postępowanie w trybie art. 64a ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., w sprawie wniosku dotyczącego odtworzenia rowu. Organ zgromadził materiał dowodowy, z części którego wynika, że rów istniał, a z części dokumentów wynika, że rowu nie było. W trakcie postępowania, właściciel działki, na której miałby znajdować się sporny odcinek rowu, wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przedkładając operat wodnoprawny. Wszystkie wymagania niezbędne do wydania pozwolenia zostały spełnione.

Czy Starosta, wydając pozwolenie wodnoprawne na wykonanie rowu, powinien postępowanie prowadzone w trybie art. 64a ust. 5 pr. wod. umorzyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?