Czy wydając pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego starosta powinien badać odległość projektowanego budynku od projektowanej, ale jeszcze niewybudowanej elektrowni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2017 r.

PYTANIE

Czy obecnie wydając pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego, starosta powinien brać pod uwagę zapisy art. 4 ustawy z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i badać odległość projektowanego budynku od projektowanej, a jeszcze nie wybudowanej elektrowni, dla której wydano pozwolenie?

W jaki sposób organ może weryfikować spełnienie tego wymogu w przypadku decyzji lokalizacyjnych wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz po tej dacie?

Czy można wymagać od projektanta zawarcia w projekcie budowlanym informacji na ten temat?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access