Czy wydając postanowienie o odmowie wznowienia postępowania z wniosku jednej ze stron organ zobowiązany jest do jego wysłania pozostałym stronom?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia wystąpiła z wnioskiem o uchylenie decyzji starosty. Organ po zebraniu materiału dowodowego stwierdził o braku podstaw do wznowienia postępowania w celu uchylenia decyzji.

Czy wydając postanowienie o odmowie wznowienia postępowania z wniosku jednej ze stron skarżącej organ zobowiązany jest do jego wysłania pozostałym stronom uczestniczącym w postępowaniu administracyjnym na etapie pozwolenia na budowę, czy może tylko wysłać stronie skarżącej, a ze względu na inwestycję celu publicznego podać do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access