Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2019 roku marszałek województwa zezwolił w drodze decyzji na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych. Wnioskodawca zgodnie z wydanym postanowieniem marszałka województwa wniósł zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu. Decyzja wygasa w czerwcu 2020 r. (zezwolenie wydane na rok). Wobec powyższego wnioskodawca ponownie złożył wniosek na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych (dokładnie takich samych) i w takiej samej ilości. Jako formę zabezpieczenia roszczeń wskazał również depozyt (wysokość zabezpieczenia roszczeń - taka sama kwota jak w poprzednim roku).

Czy wydając nowe zezwolenie organ może przyjąć zgodnie z deklaracją wnioskodawcy, że depozyt już został wniesiony?

Czy organ powinien wydać postanowienie w nowo toczącym się postępowaniu administracyjnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?