Czy wydać dla syna decyzję o odpłatności pomimo, że nie odebrał wszczęcia postępowania do ustalenia nowej odpłatności za DPS matki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 27 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2022 r.

PYTANIE

Syn, Pan XY ma wydaną decyzję dotyczącą miesięcznej opłaty za pobyt matki w Domu Pomocy Społecznej.

Pan mieszka za granicą w Niemczech. Nie odbiera żadnej korespondencji kierowanej do niego przez Ośrodek Pomocy Społecznej - noty księgowe.

Nie płaci miesięcznych opłat za pobyt matki w DPS. W dniu 17 lutego 2022 r. OPS wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia opłaty od 01.02.2022 r. za pobyt Pana matki w DPS. Prawdopodobnie pismo, tak jak inne, wróci do naszego OPS.

Czy korespondencję należy uznać za prawidłowo doręczoną?

Czy wydać dla syna decyzję o odpłatności pomimo, że nie odebrał wszczęcia postępowania do ustalenia nowej odpłatności za DPS matki?

Nadmieniam, że wiem z ustaleń z rodziną, że Pan XY nie zmienił miejsca zamieszkania. Uchyla się od odpłatności.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX