Czy wydać decyzję w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na 90 dni licząc od dnia złożenia wniosku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

24 lutego 2023 r. osoba złożyła wniosek o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W toku postępowania ustalono, że do dnia 2.03.2023 r. posiada ubezpieczenie zdrowotne.

Czy wydać decyzję w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na 90 dni licząc od dnia złożenia wniosku, tj. od 24 lutego 2023 r., ale w związku z tym, że osoba nie posiada ubezpieczenia od 3.03.2023 r., a więc od 3.03.2023 r. do 24.05.2023 r., czy na 90 dni licząc od dnia 3.03.2023 r., kiedy to osoba straciła ubezpieczenie, a więc od 3.03.2023 r. do 31.05.2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX