Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2018 r.

PYTANIE

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i rodzinnego.

Wnioskodawczyni jest repatriantką z Kazachstanu, z chwilą przekroczenia granicy stała się obywatelką Polski. Jest osobą samotnie wychowującą dziecko - rozwiedzioną, ale nie ma zasądzonych alimentów, a przedstawia złożone przed notariuszem w Kazachstanie oświadczenie ojca dziecka, iż nie zamierza on utrzymywać i wychowywać dziecka, że wyraża zgodę na jego adopcję, zmianę nazwiska, imienia ojca oraz, że w przyszłości nie będzie mieć roszczeń, nie będzie kierować pozwów do organów sądowych w sprawie przywrócenia mu władzy rodzicielskiej. Takie oświadczenie ojca w ocenie organu nie może zastąpić wymaganego przez przepisy ustawy orzeczenia sądu w sprawie alimentów na dziecko.

Dla celów otrzymania świadczenia może być ugoda spisana przed notariuszem, ale zatwierdzona przez sąd. Tutaj mamy formę oświadczenia ojca.

Czy jest możliwość zatwierdzenia przez sąd w Polsce takiego dokumentu?

Czy trzeba będzie wydać decyzję odmowną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?