Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba korzystająca z usług opiekuńczych złożyła wniosek o zwiększenie liczby godzin. Organ wydał odmowę, a SKO uchyliło daną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dokumentacja z SKO wpłynęła w dniu 02.05.2020 r., okazało się, że w tym dniu (05.02.2020 r.) również nastąpił zgon klienta.

Czy zatem nasz organ może ponownie rozpatrzyć sprawę?

Czy wydać decyzję o umorzeniu postępowania, czy napisać tylko pismo do akt o umorzeniu postępowania, gdyż nie ma z kim przyprowadzić ponownie wywiadu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?