Czy wydać decyzję administracyjną w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego po ewentualnym przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania dowodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Ośrodek wydał decyzję o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na moment powstania niepełnosprawności. SKO uchyliło decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Jak powinno wyglądać teraz postępowanie OPS?

Czy należy całe postępowanie przeprowadzić od początku (przeprowadzić wywiad w środowisku dotyczącym sprawowanej opieki, odebrać kolejny raz oświadczenia od opiekuna, że nie ma przyznanych innych świadczeń wskazanych w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych)?

Czy powinniśmy wydać zawiadomienie o ponownym wszczęciu postępowania?

Czy, jeśli SKO nie miało zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania, tylko wskazało na wydanie decyzji z pominięciem przesłanki dotyczącej momentu powstania niepełnosprawności, powinniśmy od razu na podstawie poprzednio zebranych dowodów wydać kolejną decyzję stosując się do decyzji SKO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX