Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Jestem podatnikiem podatku od towarów i usług. Chciałbym kontynuować działalność w formie spółki cywilnej z moim bratem. Działalność na własne nazwisko chciałbym zlikwidować. Na potrzeby spółki chciałbym wykorzystać środki trwałe, które posiadam w jednoosobowej działalności gospodarczej. Są to maszyny i samochód o wartości 65.000 zł. Środki trwałe nie są zamortyzowane w 100%. Czytałem, że mogę wykorzystać te środki do celów spółki cywilnej w ten sposób, że wycofam z działalności prowadzonej na własne nazwisko maszyny i samochód na swoje potrzeby prywatne, a następnie mogę jako aport wprowadzić do nowo powstałej spółki cywilnej z moim bratem. Środki te muszą być wykazane w umowie spółki cywilnej, którą wspólnicy zgłaszają do urzędu skarbowego i opłacają podatek od czynności cywilnoprawnych.

Czy wycofując środki trwałe z działalności prowadzonej na własne nazwisko, a następnie przekazując jako aport do spółki cywilnej muszę zwrócić VAT, który odliczyłem od środków trwałych przy ich zakupie w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?