Czy wycofanie z majątku spółki jawnej nieruchomości może nastąpić w postaci: wypłaty z zysku z lat ubiegłych w formie rzeczowej, czy poprzez wycofania majątku spółki tych nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dąbrowski Patryk
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna składa się z dwóch wspólników (są to osoby fizyczne o równym prawie do udziału w zysku). W poprzednich latach wspólnicy nie dokonywali wypłat z wypracowanego przez spółkę zysku, od którego płacili podatek dochodowy. Spółka jawna prowadzi działalność deweloperska polegająca na wznoszeniu domów szeregowych. Obecnie wspólnicy chcieliby wycofać z majątku spółki po jednym domu szeregowym do ich majątku prywatnego.

Czy wycofanie z majątku spółki ww. nieruchomości może nastąpić w postaci: wypłaty z zysku z lat ubiegłych w formie rzeczowej czy poprzez wycofania majątku spółki tych nieruchomości?

Jakie będą tego skutki podatkowe na gruncie podatku dochodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX