Czy wycofanie środka trwałego do majątku jednego ze wspólników generuje przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnicy spółki jawnej, dwie osoby fizyczne, wnieśli do tej spółki nieruchomość zabudowaną (brak odrębnej własności budynków) jako aport. W nieruchomości tej mieli udziały po 1/2. Po tym przystąpił trzeci wspólnik, który wniósł wkład pieniężny. Jeden ze wspólników, który wniósł nieruchomość, darował drugiemu wspólnikowi, z którym wniósł nieruchomość, swój ogół praw i obowiązków w spółce. Nieruchomość jest amortyzowana - okres amortyzacji 40 lat, pozostało jeszcze 30 lat.

Czy jeżeli nieruchomość zostanie wycofana ze spółki i przekazana do majątku prywatnego jednego ze wspólników w całości (tego który otrzymał darowiznę i wniósł swój udział 1/2), to powstaną jakieś obowiązki podatkowe w PIT po czyjejkolwiek ze stron (wspólnicy, spółka)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access