Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o., w której 100% udziałów ma gmina. Zarejestrowani jesteśmy jako czynny płatnik podatku VAT. Prowadzimy w głównej mierze działalność polegającą na wynajmowaniu lokali mieszkalnych (sprzedaż zwolniona) i użytkowych (sprzedaż opodatkowana). Gmina na podstawie dodatkowej umowy z naszą spółką zleciła nam obsługę parkomatów na terenie miasta. Zobowiązani jesteśmy pobierać co miesiąc opłaty związane z tą działalnością, które wpłacane są na nasz rachunek bankowy. W pierwszym tygodniu następnego miesiąca przekazywane są w całości na rachunek Gminy, gdyż stanowią dochód Gminy. Prowadzimy odrębną ewidencję każdej operacji na potrzeby Gminy (przychód z parkomatów, zapłata mandatu, zapłata abonamentu), natomiast w naszych wyciągach bankowych dotyczących opłat związanych z parkomatami wprowadzamy jednorazową kwotą wszystkie obciążenia i jednorazową kwotą wszystkie uznania. Jako przychody w naszych księgach wykazujemy jedynie wynagrodzenie jakie otrzymujemy od Gminy za świadczone usługi.

Czy w związku z obowiązkiem przesyłania na wezwanie Urzędu Skarbowego JPK – wyciąg bankowy, możemy nadal ewidencjonować operacje zbiorczo w ramach miesiąca, czy powinniśmy ewidencjonować każdą osobno, pomimo że nie są to ostatecznie nasze przychody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację