Czy wychowawcy w internacie w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym mogą dokonywać "koleżeńskich zastępstw" podczas swojej nieobecności w pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wychowawcy w internacie w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym mogą dokonywać "koleżeńskich zastępstw" podczas swojej nieobecności w pracy? Wychowawca wg harmonogramu powinien pracować w sobotę, ale w tym dniu dokształca się za zgodą dyrektora na studiach podyplomowych, czy wychowawca otrzymuje w tym dniu urlop szkoleniowy , czy też można dokonać zastępstwa koleżeńskiego, a może dokonać zmiany organizacji pracy w tym dniu? Czy w sytuacji gdy z przyczyn osobistych wychowawca nie może przyjść do pracy zgodnie z harmonogramem pracy to powinien wziąć urlop bezpłatny na ten dzień czy skorzystać z koleżeńskiego zastępstwa i w późniejszym czasie odpracować ten dzień ?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access