Czy wychowawcy świetlicy należy się dodatek za staż pracy i nagroda jubileuszowa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wychowawca świetlicy zatrudniony jest na podstawie dwóch umów o pracę: umowa A - na czas określony w wymiarze 18/26; umowa B - na czas zastępstwa za nieobecnego nauczyciela w wymiarze 8/26.

W chwili zatrudnienia wychowawca na podstawie świadectw pracy posiadał 18-letni staż pracy, ustaliliśmy dla tej osoby 18% dodatek za wysługę lat z umowy A i B. W dniu 4 września 2009 r. pracownik doniósł zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla osoby bezrobotnej przez okres łącznie 2 lat i 4 m-cy. W związku z tym uzyskał 20-letni okres pracy.

Czy w tej sytuacji będzie przysługiwał temu wychowawcy 20% dodatku za staż pracy z umowy A i B?

Czy powinniśmy wypłacić nagrodę jubileuszową, jeśli tak, to czy podstawę do wypłaty należy przyjąć umowę tylko A, czy umowy A i B?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX