Czy wycena produktów gotowych w cenie sprzedaży netto jest prawidłowa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. produkcyjną. Prowadzimy księgowość w zespołach kont 4 i 5. Produkujemy w bardzo małym zakresie. Rozliczamy produkcję w następujący sposób: wszystkie koszty, które mamy na konto 501 Koszty podstawowej działalności produkcyjnej przeksięgowujemy na konto 601 Wyroby gotowe i z 601 przeksięgowujemy na konto 711 Koszt własny sprzedanych wyrobów działalności podstawowej, aby bilans zamknięcia magazynu był zgodny ze stanem magazynowym. Wyroby na magazynie są wyceniane w cenie sprzedaży netto.

Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX