Czy wybrakowane płytki zawierające substancję niebezpieczną należy klasyfikować pod kodem 06 04 05*?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład klasyfikuje odpad proszków z produkcji węglików spiekanych pod kodem 10 08 99. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Państwa odpowiedzi, dla odpadu proszkowego zawierającego substancje niebezpieczne został zaproponowany kod 06 04 05* - odpady zawierające inne metale ciężkie.

Czy wybrakowany wyrób (płytka) zawierający substancję niebezpieczną należy klasyfikować również pod kodem 06 04 05*?

Czy też wybrakowany wyrób będzie stanowił odpad inny niż niebezpieczny?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access