Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W punkcie zbierania odpadów Inwestor chce prowadzić odzysk. Podczas belowania papieru i tektury chce wybierać ręcznie nieuszkodzone pudełka i przekładki kartonowe. Obecnie Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę punktu zbierania odpadów (budowa budynku magazynowego, poszerzenie utwardzonego placu, budowa zbiornika na wody deszczowe). Przedsięwzięcie zakwalifikowane jest do § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś.

Czy wybieranie pudełek i przekładek będzie odzyskiem poza instalacją?

Przekładki i pudełka wybierane są ręcznie spośród zmagazynowanych odpadów w budynku magazynowym.

Czy rozbudowę punktu zbierania odpadów należy dodatkowo zakwalifikować do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?