Czy wszystkim nauczycielom posiadającym większą liczbę godzin w oddziałach wychowania przedszkolnego przysługuje 35 dniowy wymiar urlopu, zarówno tym realizującym zajęcia wychowania przedszkolnego, zajęcia muzyczne, jak i zajęcia rewalidacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła specjalna z oddziałami przedszkolnymi zatrudnia nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela (zatrudnienie w szkole podstawowej i oddziałach wychowania  przedszkolnego na podstawie jednej umowy). Czy wszystkim nauczycielom posiadającym większą liczbę godzin w oddziałach wychowania przedszkolnego przysługuje 35 dniowy wymiar urlopu, zarówno tym realizującym zajęcia wychowania przedszkolnego, zajęcia muzyczne, jak i zajęcia rewalidacyjne? Czy obowiązkowe jest prowadzenie wszystkich zajęć (wychowania przedszkolnego, zajęć muzycznych, rewalidacyjnych, z języka  angielskiego) w okresie ferii letnich i zimowych, kiedy to nie wszystkie dzieci uczęszczają w tym czasie do przedszkola?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX