Czy wszystkie spółki z grupy kapitałowej muszą podpisać umowę PPK w tym samym momencie co spółka matka zatrudniająca powyżej 250 pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wszystkie spółki z grupy kapitałowej (spółka matka ma 100% udziałów w spółkach córkach, sporządzane jest sprawozdanie finansowe skonsolidowane) muszą podpisać umowę PPK w tym samym momencie co spółka matka zatrudniająca powyżej 250 pracowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX