Czy wszystkie osoby widniejące w KRS powinny przedłożyć do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zaświadczenia o niekaralności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wszystkie osoby widniejące w KRS powinny przedłożyć do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992) – dalej u.o. oraz oświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 u.o.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access