Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grodzka Eliza
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wszystkie dokumenty powstałe w związku z przebiegiem postępowania należy wpisywać jako załączniki do protokołu?

Czy protokoły z posiedzeń komisji, listy obecności komisji itp. dokumenty stanowią załączniki do protokołu, a tym samym podlegają udostępnieniu Wykonawcom na tych samych zasadach co np. oferty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację