Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła podstawowa zmienia z dniem 1 września 2019 roku imię patrona. W szkole została wykonana procedura wyłonienia nowego patrona przez 3 kolegialne organy szkoły oraz wpłynął do organu prowadzącego wniosek o dokonanie zmiany imienia. Czy poza podjęciem uchwały przez radę gminy o zmianie patrona należy wykonać jakieś dodatkowe formalności? Czy trzeba formalnie powiadomić pracowników o zmianie nazwy szkoły? Czy trzeba powiadomić inne organy, jak np. ZUS, Urząd Skarbowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?