Czy wszcząć postępowanie w sprawie przyznania zasiłku okresowego i zobowiązać do dostarczenia potwierdzenia złożenia wniosku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient miał ważne orzeczenie o niepełnosprawności do dnia 19.02.2019 r. Dnia 25.01.2019 r. złożył w PZdSOoN kolejny wniosek. Pracownik nie poinformował go w ramach pracy socjalnej, że przysługuje mu od dnia dostarczenia ponownego orzeczenia zasiłek okresowy, po tym jak dostarczy potwierdzenie złożenia wniosku. Dnia 04.03.2019 r. klient dostarczył kolejne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, na wskutek czego został przyznany zasiłek stały od dnia 20.02.2019 r.

Jak postąpić w tej sytuacji, gdyż zasiłek okresowy przysługuje z urzędu?

Należy wszcząć postępowanie w sprawie przyznania zasiłku okresowego i zobowiązać do dostarczenia potwierdzenia złożenia wniosku z dnia 25.01.2019 r. i wypłacić zasiłek okresowy za luty i marzec?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access