Czy wszcząć postępowanie o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy organem właściwym dłużnika, wezwaliśmy Pana na wywiad oraz odebranie oświadczenia majątkowego, ale wróciła korespondencja, która była 3-krotnie awizowana, wróciła z adnotacją "nie podjęto w terminie". Uznaliśmy to za doręczone na podstawie art. 44 k.p.a.

Zrobiliśmy zapytanie do Policji o sprawdzenie, czy dłużnik tam zamieszkuje, z odpowiedzi uzyskaliśmy, że nie zamieszkuje od kilku lat. Zwróciliśmy się z zapytaniem do komornika o ustalenie adresu, a komornik nam odpisał, że ostatni jaki mają i jaki ustalili jest ten, na który wysyłamy korespondencję, jest to jedyny adres dłużnika.

Czy wszcząć postępowanie o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli wiemy od policji, że tam nie przebywa, a ostatnim adresem od komornika jest właśnie ten adres?

Jak postąpić w takim przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX