Czy wstrzymać wypłaty przyznanych świadczeń wychowawczych, o ile strona nie podejmie ich przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2018 r.

PYTANIE

Pytanie w sprawie sposobu wypłaty 500+:

Rodzina 5-osobowa, dwójka rodziców (konkubinat) + trójka dzieci. Wniosek o 500+ na dwoje dzieci składa ojciec dzieci. Przyznano na dwójkę dzieci świadczenie 500+, do wypłaty na konto osobiste ojca dzieci. W trakcie okresu zasiłkowego ustalono, że świadczenia są marnotrawione, zlecono wywiad środowiskowy, podczas wywiadu pracownik socjalny ustalił z Panem, w jaki sposób wypłacane będą świadczenia - wyraził zgodę na ten sposób wypłaty, wydaliśmy decyzję zmieniającą sposób wypłaty 500+, od decyzji nie odwołano się - decyzja prawomocna.

Sposób wypłaty podzielono:

1) świadczenie wychowawcze przyznane na dziecko - KACPRA …. - przez 2 m-ce - maj i czerwiec 2018 r. - w kwocie łącznej 1 000,00 zł - przekazane zostanie na konto Ośrodka Szkolno-Wychowawczego tytułem "opłata za wyżywienie dziecka – Kacpra ….. (opłata bieżąca i zaległa)";

2) świadczenie wychowawcze przyznane na dziecko – KACPRA …. - przez 3 m-ce - lipiec, sierpień i wrzesień 2018 r. - w kwocie 500,00 zł miesięcznie - przekazywane będą w formie bonów do realizacji w sklepie;

3) świadczenie wychowawcze przyznane na dziecko - JANA …. - przez 5 m-cy - maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2018 r. - w kwocie 500,00 zł miesięcznie - wypłacane będzie w formie gotówki w kasie OPS w Kamieniu Pomorskim do rąk asystenta rodziny, który wraz z rodziną będzie dokonywał niezbędnych zakupów (z czego będzie się rozliczał fakturami, rachunkami przed Sekcją Świadczeń Rodzinnych).

Asystent rodziny dwukrotnie dzwonił do Pana, aby umówić się z nim na zakupy, Pan był niegrzeczny, wyzywał pracownika, powiedział, że "bonów ani pieniędzy nie odbierze i na zakupy z asystentem nie pójdzie. A jeśli asystent na zakupy zabierze matkę dzieci – to zgłosi to do prokuratury".

Pytanie:

Czy asystent rodziny z matką dzieci – mogą zrobić zakupy i rozliczyć się fakturami z wydatkowania świadczeń?

Co zrobić z pieniędzmi i bonami, jeśli nie zostaną odebrane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX