Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na gruncie należącym do wspólnoty mieszkaniowej zostało ponad 10 lat wcześniej wykonane szambo (bez zgody ówczesnych współwłaścicieli nieruchomości), z którego ścieki rozprowadzane są rozsączkami na grunt wspólnoty. Ścieki do tego szamba odprowadzane są z sąsiedniego budynku, stanowiącego inną nieruchomość. Ponieważ stało się to dla właścicieli uciążliwe (pojawiła się wilgoć w budynku), a odpływowe szambo jest niezgodne z obowiązującymi przepisami - wystąpili oni o likwidację szamba na swoim gruncie. Właściciele sąsiedniej nieruchomości nie zgodzili się z tym i odpowiedzieli, że wystąpią do sądu o służebność. Minęło kilka miesięcy i nie zostały podjęte żadne kroki: ani nie wystąpili do sądu, ani nie podjęli kroków związanych z przebudową szamba na bezodpływowe. W związku z tym, że ścieki wpływają nadal pod budynek wspólnoty właściciele postanowili, że po wcześniejszym wezwaniu do likwidacji szamba, po upływie określonego terminu dokonają odcięcia szamba i jego likwidację, po czym zwrócą się o zwrot poniesionych kosztów.

Czy współwłaściciel mogą na swojej działce zlikwidować takie szambo, które służy innej nieruchomości i funkcjonuje niezgodnie z obowiązującymi przepisami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?