Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zawarto umowę zlecenia z cudzoziemcem na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.. Wynagrodzenie ustalono w stawce ryczałtowej płatne co miesiąc.

Pracownik będzie wykonywał pracę poza granicami Polski. Będzie reklamował nasze produkty, zbierał i przekazywał nam informacje o oczekiwaniach klientów oraz o produktach konkurencji.

Czy przy kontroli organy skarbowe mogą zakwestionować treść zawartej umowy zlecenia i zakwalifikować ją jako umowę o pracę? A jeżeli tak jakie to rodzi konsekwencje podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?