Czy wspólnotę należy wezwać do przedłożenia pełnomocnictwa zarządu wspólnoty do podpisywania deklaracji wg wzoru UPL-1P w poniższej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze złożeniem przez zarządcę nieruchomości, jako podmiot sprawujący zarząd Wspólnotą Mieszkaniową deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości, podpisanej przez dwie osoby piastujące funkcje członków Zarządu zarządcy.

Czy umowa o zarządzanie, gdzie wprost nie jest zapisane, że zarządca jest upoważniony do podpisywania deklaracji DN-1, jest wystarczająca czy wspólnota powinna być wezwana do przedłożenie pełnomocnictwa zarządu wspólnoty do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej według wzoru UPL-1P, stanowiącego złącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw, które upoważnia osoby wskazane w deklaracji do ich podpisywania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX