Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2015 r.

PYTANIE

Budynek Wspólnoty mieszkaniowej składa się z lokali mieszkalnych i użytkowych (PKOB 112). Właściciele lokali wpłacają na konto Wspólnoty zaliczki na poczet utrzymania części wspólnych oraz płacą za media dostarczane do lokali (woda zimna, ciepła, ogrzewanie). Wspólnota co miesiąc na podstawie odczytu liczników i faktury od dostawcy mediów obciąża właścicieli lokali za zużyte w danym miesiącu media w taki sposób, że kwota za dany miesiąc wynikająca z faktury od dostawcy równa jest sumie kwot obciążanych właścicieli. Obciążenia za media dotychczas były przedstawiane co miesiąc w "zawiadomieniu o wysokości opłat". Wspólnota mieszkaniowa nie jest czynnym podatnikiem VAT i jest ponadto zwolniona podmiotowo, gdyż obrót tytułem dostawy mediów do lokali użytkowych nie przekracza kwoty 150.000 zł.

Czy wspólnota ma obowiązek wystawiać w tym przypadku rachunki?

Jeśli tak, to czy dla każdego z właścicieli, czy też tylko dla właścicieli lokali użytkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?