Czy wspólnicy spółki komandytowej dokonujący transakcji sprzedaży ze spółką, są krajowymi podmiotami powiązanymi? - OpenLEX

Czy wspólnicy spółki komandytowej dokonujący transakcji sprzedaży ze spółką, są krajowymi podmiotami powiązanymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2012 r.

PYTANIE

Jesteśmy wspólnikami spółki komandytowej. Jeden z komandytariuszy (udział w sumie komandytowej 33%) prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą. Rozważamy między sobą transakcję sprzedaży.

Czy jesteśmy podmiotami powiązanymi?

Na podobne pytanie: "osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie ma udziały w spółce jawnej, czy te podmioty są powiązane" w dniu 22 sierpnia 2011 r. odpowiedział Pan A. Bartosiewicz "w przypadku opisanym w pytaniu mamy do czynienia z krajowymi podmiotami powiązanymi". Wydawałoby się że mamy odpowiedź na nasze pytanie, gdyby nie to, że zapoznaliśmy się z literaturą pod red. naukową dr Macieja Jamrożego wyd. 2010 r. "Dokumentacja podatkowa cen transferowych" (rozd. I 3.3 wspólnicy spółki osobowej str. 37) oraz z orzeczeniem NSA z dnia 31 stycznia 2006 r., II FSK 381/05.

Z powyższego wynika:

1)

spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 r., a więc nie mogą być traktowane jako podmioty krajowe,

2)

przepis art. 25 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.f. posługuje się pojęciem "podmiot krajowy" w oznaczeniu podmiotu będącego podatnikiem,

3)

zdaniem NSA -z punktu widzenia prawa podatkowego- transakcje dokonywane przez osobę fizyczną samodzielnie prowadzącą działalność gospodarczą a spółką osobową, w której ta osoba jest wspólnikiem są transakcjami wykonywanymi przez jednego i tego samego podatnika

4)

relacje pomiędzy dwoma podmiotami krajowymi (art. 25 ust. 4 pkt 2) zachodziłyby gdyby te podmioty podlegały odrębnemu opodatkowaniu. Ten ustawowy warunek w transakcjach pomiędzy osobą fizyczną samodzielnie prowadzącą działalność gospodarczą będącą wspólnikiem spółki osobowej nie został zdaniem NSA spełniony.

Czy jesteśmy podmiotami krajowymi powiązanymi czy nie jesteśmy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?