Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą amortyzować nieruchomość, która pozostaje we współwłasności małżeńskiej każdego z nich?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2014 r.

PYTANIE

Wspólnicy spółki cywilnej (jako osoby fizyczne wraz z małżonkami, z którymi posiadają wspólność majątkową) na podstawie aktu notarialnego nabyli nieruchomość zabudowaną murowanym budynkiem warsztatowym. W akcie notarialnym nie została wydzielona wartość gruntu i budynku i nie wskazano, że nieruchomość została nabyta dla potrzeb prowadzonej przez wspólników działalności gospodarczej. Zgodnie z aktem notarialnym udział każdego wspólnika wynosi 50% własności nieruchomości. Wspólnicy chcieliby rozbudować zakupiony budynek i wprowadzić ww. nieruchomość do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Udziały wspólników w zyskach i stratach wynoszą 80% i 20%.

Czy w tej sytuacji wspólnicy mogą wprowadzić ww. nieruchomość i dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z udziałami w spółce cywilnej (80% i 20%)?

Czy należy przyjąć stawkę amortyzacyjną dla środka trwałego, czyli budynku produkcyjnego czy dla inwestycji w obcym środku trwałym?

Czy należy wyodrębnić wartość gruntu z podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access