Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sadownik otrzymał wsparcie z Agencji Rynku Rolnego w związku z zakazem przewozu niektórych owoców i warzyw do Rosji. Podatnik przekazał objęte zakazem owoce nieodpłatnie, na co ma odpowiednia dokumentację. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 marca 2015 r., IPPP1/4512-140/15-2/AW, wsparcie to jest przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT. Tymczasem zgodnie z nieprawomocnym orzeczeniem WSA z dnia 7 lipca 2016 r., III SA/Wa 1906/15, interpretacja ta zostaje uchylona.

Czy w związku z powyższym, wsparcie dla sadowników powinno być opodatkowane VAT? Jeżeli tak, to z jaką stawką (czy 5%)? Czy opodatkowaniu np. stawką 5% podlega całość wsparcia, czy też oddzielnie opodatkowany jest transport (stawką 23%)? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy - czy w dniu otrzymania dotacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację