Czy wsparcie postojowe na siebie samego może otrzymać przedsiębiorca, który zatrudnia jednego pracownika na umowę o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy wsparcie postojowe na siebie samego może otrzymać przedsiębiorca działający zgodnie z Prawem Przedsiębiorcy, który zatrudnia jednego pracownika na umowę o pracę?

Czy wsparcie postojowe może otrzymać zleceniobiorca emeryt, za którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartej umowy zlecenia otrzymujący z ZUS emeryturę?

Czy placówka oświatowa działająca zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest traktowana w ramach przepisów tarczy antykryzysowej jako działalność gospodarcza zgodnie z Prawem przedsiębiorców?

Czy może uzyskać jakiekolwiek wsparcie w przypadku zatrudnienia na dzień 29 luty 14 osób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX