Czy wsparcie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne zapewnia szkoła, w której młodociany pracownik uczęszcza na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń, który jest młodocianym pracownikiem uczęszcza do branżowej szkoły I stopnia i realizuje w innej szkole turnus dokształcania teoretycznego. Uczeń, w związku z posiadaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ma prawo korzystać ze wsparcia nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne. Kto powinien zapewnić wsparcie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne? Szkoła, która skierowała ucznia na turnus dokształcania teoretycznego czy szkoła, która przyjęła go na ten turnus i w której uczeń ten turnus realizuje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy