Czy wsparcie grupowe, z jakiego korzysta dziecko na terenie placówki powinno być uwzględniane przy przyznawaniu... - OpenLEX

Czy wsparcie grupowe, z jakiego korzysta dziecko na terenie placówki powinno być uwzględniane przy przyznawaniu specjalistycznych usług opiekuńczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko korzysta z pomocy specjalistycznej na terenie placówki szkolnej w formie zajęć grupowych.

Czy wsparcie grupowe, z jakiego korzysta dziecko na terenie placówki powinno być uwzględniane przy przyznawaniu specjalistycznych usług opiekuńczych?

Zapis rozporządzenia - wskazuje, że przy przyznaniu usług specjalistycznych powinno się uwzględniać przyznaną pomoc, cyt.: "zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego."

Jak powinien postąpić OPS przy przyznawaniu pomocy w formie usług specjalistycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX