Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na teren działki pozostającej we własności osoby fizycznej (za jej zezwoleniem) zostały przywiezione przez dwie firmy odpady gleby, ziemi, gruzu. Ilość nawiezionych odpadów znacznie przekracza ilość odpadów, jaką może przyjąć osoba fizyczna. Właściciel wskazał, iż posiadaczem wszystkich odpadów znajdujących się na działce są wyłącznie te dwie firmy. Firmy x i y potwierdziły, iż w pewnym okresie, zwoziły na teren nieruchomości odpady i zadeklarowały usunięcie tych odpadów, co też zostało wykonane (na powyższe przedłożono karty przekazania odpadów). Okazało się jednak, że wywiezione odpady stanowią znikomy procent odpadów pozostałych w dalszym ciągu do usunięcia.

Jak w opisanej sytuacji winien postąpić organ?

Czy właściciel nieruchomości winien zostać zobowiązany do usunięcia pozostałych odpadów zalegających na działce?

Czy wskazując konkretny podmiot, właściciel nieruchomości zwolnił się z obowiązku usunięcia odpadów?

Jak właściciel nieruchomości ma udowodnić, że nie jest posiadaczem pozostałych odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?