Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W granicach działki o powierzchni 50 ha użytkowanej rolniczo występuje grunt leśny Ls o powierzchni 0,23 ha (porośnięty drzewami i krzewami) Właściciel wystąpił do starosty o zmianę gruntu Ls na grunt rolny, w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l. Zmiana, zdaniem wnioskodawcy, ułatwi prowadzenie upraw rolnych na całej powierzchni.

Czy wskazany powód zmiany gruntu leśnego na rolny jest wystarczającą przesłanką do jego zmiany?

Starosta odmówił zmiany. Strona w odwołaniu podniosła, że na przedmiotowym gruncie brak roślinności lasotwórczej, oraz wskazała na szczególnie uzasadnioną potrzebę właściciela działki w kontekście planowanej budowy elektrowni wiatrowych na działce w części użytkowanej rolniczo. Las będzie kolidował z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie wiatraków.

Czy ten argument stanowi przesłankę do zmiany gruntu leśnego na rolny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?