Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wynajmująca kontenery biurowe w formularzu zamówienia, który jest załącznikiem do umowy najmu wskazuje obowiązek przedpłaty za najem i termin płatności 7 dni od wystawienia faktury proforma. W praktyce wystawia faktury proforma przed rozpoczęciem wynajmu (np. 15 czerwca wystawia proformę z 7-dniowym terminem płatności dotyczącą najmu od 1 lipca). W przypadku braku zapłaty w terminie rozwiązuje umowę najmu i nie dostarcza kontenera pod wskazany adres.

W związku ze szczególnym momentem podatkowym i zapisami ustawy o VAT art. 19a ust. 5 pkt 4 i 7 proforma nie zostanie zapłacona, przed dostarczeniem kontenera umowa zostanie rozwiązana firma powinna z upływem terminu płatności proformy odprowadzić VAT, wystawić fakturę i jednocześnie fakturę korygującą?

Czy wskazanie terminu płatności na umowie zależne od daty wystawienia proformy nie jest nieprawidłowością, może termin płatności powinien być jasno określony w umowie na potrzeby VAT?

Jakie skutki VAT spowoduje brak wystawienia proformy oraz nie będzie zgodnie z umową wskazanego terminu płatności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?