Czy wskazanie adresu pod którym pracownik świadczy prace w okresie niezdolności stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych... - OpenLEX

Czy wskazanie adresu pod którym pracownik świadczy prace w okresie niezdolności stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywa na miesięcznym zwolnieniu lekarskim. Pracodawca otrzymał informację, że Pracownik w tym czasie pomaga przy prowadzeniu rodzinnego biznesu. Z tego też względu Pracodawca zdecydował się złożyć wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości zwolnienia lekarskiego. Czy na wniosku możemy wskazać konkretny adres, pod którym Pracownik rzekomo świadczy pracę podczas zwolnienia lekarskiego? Czy nie zostaną tutaj naruszone przepisy o ochronie danych osobowych i prywatności Pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX