Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do urzędu gminy wpłynął wniosek o udostępnienie informacji na podstawie art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie udostępnienia uchwalonego "Gminnego programu dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy" wraz z aktualną inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. Inwentaryzacja zawiera adresy nieruchomości, a więc dane osobowe.

Czy należy udostępnić ww. informacje?

Czy należy dokonać anonimizacji danych przed udostępnieniem dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?