Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma na podstawie umowy leasingu operacyjnego użytkowała przez 3 lata autobus, który dla celów bilansowych został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w leasingu (umowę potraktowano jako leasing finansowy).

W momencie trwania umowy w autobusie zainstalowano klimatyzację o wartości powyżej 10.000 zł, którą przyjęto do ewidencji środków trwałych jako inwestycję w obcym środku trwałym i amortyzowano stawką 40% (30 miesięcy).

W chwili obecnej wykupiliśmy autobus za 400 zł. Nieumorzona wartość klimatyzacji przekracza 10.000 zł.

Czy wprowadzony do ewidencji środek trwały, o wartości początkowej składającej się z wartości wykupu autobusu i nieumorzonej wartości klimatyzacji, można amortyzować indywidualną stawką 40% (30 miesięcy)?

Czy z uwagi na amortyzowanie podatkowo klimatyzacji jako inwestycji w obcym środku trwałym nie można zastosować indywidualnych stawek amortyzacji i należy przyjąć ogólną stawkę amortyzacji 20%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację