Czy wprowadzenie w regulaminie wynagradzania mniej korzystnych zasad przyznawania premii wymaga wypowiedzenia zmieniającego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy administracji zgodnie z regulaminem wynagradzania mieli wypłatę premii w wysokości 10%, w umowie o pracę mieli wzmiankę, iż premia przyznawana jest na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania. Z dniem 1 sierpnia regulamin ulega zmianie i premia będzie tylko i wyłącznie uznaniowa. Czy dochodzi do pogorszenia warunków zatrudnienia pracownika? Czy pracownik powinien otrzymać wypowiedzenie warunków pracy i płacy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX