Czy wprowadzenie skróconego tygodnia pracy pracownika powinno nastąpić w drodze aneksu do umowy o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik administracji zatrudniony na 3/4 etatu pracuje 5 dni w tygodniu po 6 godzin - zapis w umowie o pracę. Pracownik wystąpił z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o skrócenie tygodnia pracy do 4 dni po 7,5 godziny. Dyrektor chce uwzględnić wniosek pracownika. Jak ma postąpić zgodnie z przepisami art. 143 k.p.? Czy należy sporządzić aneksy do regulaminu pracy i do umowy o pracę pracownika? Co powinno zawierać pismo w sprawie skrócenia tygodnia czasu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX