Czy wprowadzenie skróconego sytemu czasu pracy na stanowiskach pracy w szczególnych warunkach spowoduje utratę prawa do... - OpenLEX

Czy wprowadzenie skróconego sytemu czasu pracy na stanowiskach pracy w szczególnych warunkach spowoduje utratę prawa do emerytury pomostowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 19 kwietnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

Firma zatrudnia pracowników na stanowiskach, które z uwagi na bardzo duży wydatek energetyczny pow. 8400 k.j. zakwalifikowane zostały zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych do stanowisk pracy w warunkach szczególnych - załącznik 1 poz. 10. Firma sporządza dla tych pracowników dokumenty ZUS ZSWA oraz odprowadza składki na fundusz emerytur pomostowych. Pracownicy na tych stanowiskach zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy. Z uwagi na bardzo duży wydatek energetyczny i środowisko pracy firma zamierza wprowadzić na tych stanowiskach skrócony wymiar czasu pracy - art. 145. Skrócenie wymiaru odbywać się będzie poprzez obniżenie wymiaru czasu pracy na 5 godzin na dobę i 25 godzin w tygodniu. Jeden z warunków ustawy pomostowej brzmi: "Art. 3 ust. 4. Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach uważa się pracowników wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy, w pełnym wymiarze czasu pracy, prace, o których mowa w ust. 1."

Czy wprowadzenie skróconego sytemu czasu pracy na tych stanowiskach spowoduje utratę prawa do emerytury pomostowej po spełnieniu pozostałych warunków wynikających z tej ustawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?